Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Łąki kwietne


Lokalizacja

Proponuje się lokalizację łąk kwietnych na obszarach, które są dzisiaj albo zaniedbane albo są w całości trawnikami. Dla dużych trawników wskazane jest przekształcenie na łąkę w około połowie powierzchni. Wówczas potrzeby mieszkańców wyprowadzających psy będą nadal zaspokojone, a dodatkowo wesprzemy przyrodę i urozmaicimy krajobraz Kwidzyna.
Proponowane poniżej miejsca znajdują się na następujących działkach ewidencyjnych:
- 75/7 - powierzchnia ok. 2000 m.kw. (REZYGNACJA Z LOKALIZACJI ZGODNIE Z OCENĄ MERYTORYCZNĄ PROJEKTU I PRZEZNACZENIEM DZIAŁKI POD SPRZEDAŻ)
- 238/8 i 238/9 - osiedle Piastowskie, część obszaru, ok. 500 m.kw.
- 1/16 - Wschodnia, trawnik pomiędzy przystankiem a parkingiem - ok. 200 m.kw.
- 198/34 - obok straży pożarnej, połowa trawnika - ok. 2000 m.kw.(REZYGNACJA Z LOKALIZACJI ZGODNIE Z OCENĄ MERYTORYCZNĄ PROJEKTU I PRZEZNACZENIEM DZIAŁKI POD ORGANIZACJĘ IMPREZ PLENEROWYCH)
- 671 - część trawnika, ok. 500 m.kw. (REZYGNACJA Z LOKALIZACJI ZGODNIE Z OCENĄ MERYTORYCZNĄ PROJEKTU I PRZEZNACZENIEM DZIAŁKI POD SPRZEDAŻ)

Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie kilku łąk kwietnych, będących alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy i przyniesie korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne poprzez zmniejszenie nakładów na utrzymanie w porównaniu z tradycyjnymi trawnikami.

Propozycja zakłada stworzenie łąk w kilku miejscach w obrębie miasta, które dzisiaj są bardzo ubogie przyrodniczo. Duże miejskie trawniki mogą łatwo i pożytecznie zostać przekształcona w łąki kwietne na części swojej powierzchni, realizując potrzeby mieszkańców i ich pupili, a jednocześnie pozytywnie wpływając na różnorodność biologiczną.

Zaproponowane lokalizacje znajdują się na gruntach będących własnością Miasta Kwidzyna. Łączna powierzchnia obszarów przeznaczonych do utworzenia łąk kwietnych wynosi 5 200 m.kw. (PO WPROWADZONYCH ZMIANACH NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU, OBSZAR OBJĘTY PROJEKTEM WYNOSI 700 M2)

Dokładny opis miejsc i powierzchni znajduje się poniżej.

Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i nieurodzajne gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować różne gatunki kwitnących roślin. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne

W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawami życia wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi w mieście. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin powoli odparowuje z powierzchni gruntu. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie. Nie wymagają podlewania ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę roślin kwitnących niż traw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przygotowanie terenu do siewu (15zł/m.kw)78 000 zł
2wysiew nasion (cena wraz z nasionami - 15zł/m.kw)78 000 zł
3wałowanie terenu (5zł/m.kw)26 000 zł
Łącznie: 182 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Po kilku tygodniach od wysiewu łąki należy obserwować czy na obsianym terenie nie zaczynają dominować szybkorosnące chwasty tj. komosa, szarłat, łoboda itp. W przypadku zaobserwowania chwastów należy je usunąć ręcznie wyrywając z korzeniami lub skosić t