Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Nowy chodnik dla mieszkańców ulicy Czerwonego Kapturka


Lokalizacja

Ulica Czerwonego Kapturka, zniszczone odcinki chodników po obu stronach drogi

Opis projektu

Mieszkańcy osiedla bajkowego potrzebują nowego chodnika.

Ulica czerwonego kapturka jest jedną z najczęściej uczęszczanych dróg na całym osiedlu, biegnie praktycznie przez jego centrum na całej jego długości, niestety stan przyległych do niej chodników jest w opłakanym stanie. Rozmawiając a zwłaszcza zbierając informacje od mieszkańców osiedla słyszałem wiele skarg na ich fatalną kondycję, związanych głównie z niedogodnościami w poruszaniu się po nich na piechotę o jeździe rowerem nie wspominając. Problemem są również zbyt wysokie krawężniki, zwłaszcza na odcinku drogi biegnącym od skrzyżowania ulicy Czerwonego Kapturka z Bolka i Lolka do skrzyżowania Czerwonego Kapturka z ulicą Owczą.

Celem poprawy bezpieczeństwa należy zamontować dwa progi zwalniające, które wymuszą na kierowcach przepisową jazdę. Obecnie pędzące jezdnią auta są utrapieniem dla mieszkańców bajkowego, zwłaszcza mieszkających przy niniejszej ulicy. Stwarza to śmiertelne niebezpieczeństwo wypadku, któremu należy zapobiec. Progi trzeba umieścić w dwóch newralgicznych punktach drogi, pierwszy w połowie odległości między skrzyżowaniem ulic Czerwonego Kapturka z Długą i C. K. z ulicą Jacka i Agatki, kolejny próg powinien zostać ulokowany między skrzyżowaniami Czerwonego Kapturka z Jacka i Agatki a C.K. i Bolka i Lolka (zaznaczone punktami na mapie)

Co do samych chodników niezbędne jest usunięcie starej płyty betonowej wraz z obrzeżami i krawężnikami na nieremontowanych odcinkach a następnie położenie cementowej podsypki wraz z nową kostką brukową, następnie od strony jezdni zastąpienie starych krawężników nowym, niższym wariantem i odgrodzenie chodnika od strony domostw obrzeżami.

Swój projekt motywuję chęcią poprawy bezpieczeństwa i wygody poruszania się w obrębie bajkowego, nie tylko jego mieszkańców ale także osób spoza niego, które przykładowo mają zamiar udać się na zlokalizowany w obrębie osiedla tor wrotkowy czy siłownię na świeżym powietrzu.

Łączna powierzchnia która wymaga remontu wynosi 2300 m^2 chodnika, do tego należy wliczyć 840 m krawężników i obrzeży po każdej stronie jezdni.  

Podana powierzchnia nie jest powierzchnią całkowitą chodników na ulicy Czerwonego Kapturka, pominięte zostały wyremontowane odcinki.  
Przy ostrożnych szacunkach cena ułożenia kostki brukowej (6 cm) z podsypką wynosi w przybliżeniu 100 zł za m^2, krawężników i obrzeży odpowiednio 50 i 30 zł za metr bieżący. Średnia cena ułożenia kostki brukowej (6 cm) z podsypką wynosi w przybliżeniu 100 zł za m^2, krawężników i obrzeży odpowiednio 50 i 30 zł za metr bieżący.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
12300 m^2 chodnika 230 000 zł
21640 m obrzeży48 000 zł
31640 m krawężnika 82 000 zł
4Dwa progi zwalniające 12 000 zł
Łącznie: 372 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach