Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Zakup mobilnej sceny plenerowej na potrzeby organizacji imprez na terenie miasta.


Lokalizacja

Ze względu na swoją mobilność scena w zależności od potrzeby organizatora będzie transportowana w różne części miasta.
Natomiast jeśli chodzi o jej przechowywanie, mogą być to parkingi miejskie np. Parking przy ul. Katedralnej /okolice teatru/  lub ul. 11 Listopada /przy budynku KCK/. Parkingi są miejskie nie wymagają opłat.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup mobilnej sceny plenerowej, która jest idealnym rozwiązaniem do organizacji imprez plenerowych oraz różnych wydarzeń począwszy od małych spotkań artystycznych, warsztatów, festiwali, wydarzeń sportowych po duże koncerty na terenie całego miasta. Niskie koszty użytkowania, szybki i łatwy montaż np. w parku, na płycie boiska szkolnego oraz w innych miejscach rekreacji może mieć pozytywny wpływ na rozwijanie aktywności lokalnej społeczności i realizacji różnorodnych projektów /inicjatywy oddolne: społeczne, lokalne, obywatelskie/. Dodatkowo zmiany lokalizacji sceny, jej montaż w dotychczas niedostępnych miejscach przyczyni się do zmniejszenia barier wynikających z dostępności do działań społecznych, kulturalnych czy też sportowych w różnych częściach naszego miasta. Różne grupy społeczne dzieci, młodzież, seniorzy oraz rodziny będą mogły korzystać ze zwiększonej i różnorodnej ilości wydarzeń, a miasto dzięki temu stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne i tętniące życiem. Mobilna scena plenerowa to szansa na integrację mieszkańców miasta, a przede wszystkim na polepszenie infrastruktury w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.

Zasady dostępności sceny:
Z zakupionej sceny plenerowej, bezpłatnie będą mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, stowarzyszenia oraz inni organizatorzy imprez plenerowych zgodnie z ustalonym harmonogramem wydarzeń naszego miasta i jej dostępnością w danym terminie.  Koszty związane z transportem sceny /przyczepy/, jej obsługi technicznej /montaż przez przeszkolonych pracowników/ oraz inne koszty  wynikające z organizacji eventu, będą pokrywane przez organizatora wydarzenia.

Dodatkowe informacje:
Sceny mobilne proponowane przez kilku producentów w Polsce, są atestowane i posiadają bezpieczną konstrukcję /scena posiada europejskie świadectwo homologacji/. Cena estrady zależy od wielkości i parametrów technicznych. Na potrzeby lokalnych wydarzeń najbardziej optymalną wydaje się scena o wymiarach 8m x 6m x 6,1m, posiadająca system zadaszenia umożliwiający podwieszenie techniki scenicznej i montażu dodatkowych elementów /nagłośnienia, oświetlenie, multimediów./ Specyfikacja poszczególnych elementów niezbędnych do prawidłowego użytkowania sceny została dołączona jako załącznik nr 1  do projektu.

Montaż sceny trwa od 30 min do 60 min. Do prac montażowych potrzebnych jest dwóch pracowników przeszkolonych przez producenta sceny. Scena plenerowa nie potrzebuje  magazynu  stanowi przyczepę, która może być zlokalizowana na terenie miasta. /szczegółowe informacje techniczne znajdują się w załączniku nr 1./

Z zakupu mobilnej sceny plenerowej skorzysta wiele środowisk artystycznych a także instytucje, szkoły, stowarzyszenia seniorów  i inne organizacje, które prężnie działają na terenie miasta, chcą realizować projekty, jednak ze względu na kosztowną organizacją eventu /najem sceny, pracowników, transport techniczny/ bardzo często rezygnują z działania. Mobilna scena plenerowa  to przyszłość organizacji wydarzeń blisko mieszkańca, wychodzenie w przestrzeń miejską, budowanie pozytywnych postaw społecznych wśród mieszkańców i promocja wielu zapomnianych zakątków miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Scena mobilna 220 000 zł
2Galwanizacja podwozia 12 000 zł
3Pokrowiec na scenę mobilną17 000 zł
4Przedłużenie siatek bocznych do przedniego słupa2 100 zł
5Plandeka do magazynowania na przód i tył zamkniętej sceny mobilnej1 400 zł
Łącznie: 252 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

- Przegląd przyczepy po 3 latach od zakupy /300 zł/
- koszty przeglądu urządzeń sceny zgodnie z potrzebami kupującego w zakresie bezpieczeństwa  - /nie ma jednak konieczności ich wykonywania/ - jeśli miałyby być -ok. 2000,00 zł
- koszty transportu przy