Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. „5 minut, a wszystko zależy od Ciebie”- nauka pierwszej pomocy w szkołach podstawowych


Lokalizacja

Projekt zostanie zrealizowany w:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 16.
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 13.
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Hallera 4.
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Grunwaldzka 54.
5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, 82-500 Kwidzyn, ul. Mickiewicza 56 b

Opis projektu

Celem projektu jest przeszkolenie dzieci oraz młodzieży z klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu miasta Kwidzyna z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Po 5 minutach od ustania bicia serca, następują nieodwracalne uszkodzenia mózgu człowieka, dlatego bardzo ważne jest, aby rozpocząć resuscytację krążeniowo- oddechową jak najszybciej i kontynuować ją, aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Przeszkolenie jak największej ilości uczniów, zaprocentuje w przyszłości, w sytuacjach kryzysowych ,gdy drugiej osobie będzie potrzebna pomoc, będą wiedziały jak jej udzielić.

Projekt obejmie swoim zasięgiem około 1328 uczniów z terenu miasta.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

TEORIA
• Podstawa anatomii i budowy człowieka.
• Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
• Poszkodowany nieprzytomny.
• RKO.
• AED.
• Zadławienia.
• Oparzenia.
• Złamania.
• Urazy.
• Tamowanie krwotoków.
• Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia życia.
PRAKTYKA
• Ćwiczenia na fantomach,
• AED
• Zadławienia.

Program zostanie zrealizowany:
-w każdej szkole objętej programem,
- w ciągu jednego dnia,
- w czasie zajęć lekcyjnych,
- w 2023 roku,
- w terminach ustalonych z dyrektorami szkół.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiały do dezynfekcji800 zł
2Koszt zatrudnienia wykwalifikowanej kadry instruktorskiej 13 os.x 6 h x 60zł x 5 szkół23 400 zł
3Zakup materiałów edukacyjnych25 800 zł
Łącznie: 50 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach