Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Szkolenie proobronne dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


Opis projektu

Projekt zakładał upowszechnienie wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa, upowszechnienia kultury fizycznej, rozbudzenie wartości patriotycznych wśród  dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zweryfikowany pozytywnie