Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży


Lokalizacja

Kwidzyn, osiedle Bajkowe, teren zieleni publicznej z placem zabaw, siłownią oraz boiskiem wielofunkcyjnym, obr. 002, dz. nr 200/1, własność miasta

Skrócony opis

W ramach projektu przewiduje się budowę zjazdu linowego (tyrolki) dla dzieci i młodzieży na ogólnodostępnych terenach rekreacyjnych Osiedla Bajkowego.

Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się budowę zjazdu linowego (tyrolki) dla dzieci i młodzieży. Zjazdy linowe są dzieci atrakcją wielu placów zabaw i parków linowych, jednakże na terenie Kwidzyna nie ma jeszcze takiego, ogólnodostępnego urządzenia. Tyrolka jest urządzeniem, które umożliwia przemieszczenie się pomiędzy dwoma oddalonymi  od siebie (o ok 25 m) punktami. Ze stacji początkowej w kierunku stacji końcowej można zjechać na talerzykowym siedzisku zamocowanym do wózka przesuwającego się po linie. Zjazd linowy wymaga zapewnienia odpowiedniej strefy bezpieczeństwa ok 110m2. Taka przestrzeń jest możliwa do zapewnienia na ogólnodostępnych terenach rekreacyjnych na osiedlu Bajkowym.  Tyrolka będzie urządzeniem ogólnodostępnym przeznaczoną dla osób odwiedzających tereny rekreacyjne na os. Bajkowym, zaś grupą docelową, która przede wszystkim będzie korzystała z urządzenia są dzieci i młodzież w wieku od ok 3 do ok 16 lat. Celem projektu jest uatrakcyjnienie istniejącego terenu i stworzenie miejsca wspomagającego rozwój zmysłu równowagi, sprawności fizycznej, a w szczególności koordynacji ruchowej. Ponadto urządzenie umożliwi dzieciom nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wizerunek osiedla i wzbogaci możliwość spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zjazd linowy (słupy, lina nośna. siedzisko, trap wejściowy, podest, zabezpieczenia))18 000 zł
2Transport 1 300 zł
3Montaż1 700 zł
4Prace przygotowawcze i wykończeniowe (wykonanie wykopu, betonowe stopy fundamentowe, rekultywacja terenu itp)3 000 zł
5Nawierzchnia bezpieczna z piasku (110 m2)6 000 zł
6Projekt budowlany3 000 zł
Łącznie: 33 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszt konserwacji