Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Budowa toru rolkowo - wrotkowego


Lokalizacja

Tor położony będzie w Kwidzynie na terenie rekreacyjnym stanowiącym własność Miasta Kwidzyna wokół działek nr 202, 201, 200/1, obręb geodezyjny 002, zgodnie z załączoną mapką poglądową.

Skrócony opis

Projekt polega na budowie toru rolkowo - wrotkowego na Osiedlu Bajkowym. Tor wykonany będzie w formie pętli z gładkiego asfaltu z powłoką  barwnej żywicy.  

Opis projektu

Tor dla osób jeżdżących na rolkach i wrotkach, wykonany z gładkiego asfaltu (dopuszcza się też beton wałowany o gładkiej nawierzchni) z powłoką z barwnej żywicy o kolorze czerwonym (dopuszcza się również zmianę koloru). Tor w formie pętli o długości 390 m i szerokości 3 m umożliwi mieszkańcom doskonalenie i naukę jazdy na rolkach i wrotkach. Aby wydatnie zminimalizować koszt realizacji, projekt zakłada wykorzystanie istniejącej nawierzchni betonowej o zbliżonych wymiarach 30m x 9m (pozostałość po mini skate-parku) jako utwardzonej podbudowy dla nawierzchni właściwej, zaznaczonej na mapce poglądowej (zał. nr 2) kolorem zielonym. Dodatkowo projekt przewiduje montaż 4 koszy na śmieci (kolor czarny na mapce) oraz 6 ławek (kolor czerwony na mapce), gdzie będzie można m.in. zmienić obuwie, odpocząć lub zaobserwować poczynania swoich pociech. Aby urozmaicić tor dla bardziej zaawansowanych technicznie osób w strefie zaznaczonej na mapce kolorem zielonym zakłada się montaż jednego, ewentualnie dwóch rzędów drogowych odblasków tzw. kocich oczek, pełniących funkcję "słupków" slalomowych (zał. 3).
Uzasadnienie: Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym amatorzy jazdy na wrotkach lub rolkach oraz osoby stawiające w tych sportach swoje pierwsze kroki, będą mogły realizować swoją pasję w bezpieczny sposób, nie kolidując z innymi użytkownikami przestrzeni publicznych. Obecnie w naszym mieście brakuje strefy wyłącznie dla rolkarzy i wrotkarzy ze szczególnym uwzględnieniem osób dopiero uczących się jazdy, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Dostępne przestrzenie publiczne dzielone są z pieszymi (parki,chodniki), rowerzystami (ścieżki rowerowe) oraz osobami zmotoryzowanymi (drogi, jezdnie i parkingi), co w konsekwencji zwiększa ryzyko wypadków i urazów, tak po stronie amatorów jazdy na rolkach i wrotkach, jak i pozostałych użytkowników przestrzeni publicznych. Projekt ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz wpłynąć na zwiększenie zainteresowania jazdą na rolkach i wrotkach, będących znakomitą formą aktywnego spędzania czasu wolnego. Budowa toru jest atrakcyjne dla osób praktycznie w każdym wieku, zwiększając jednocześnie ofertę sportowo - rekreacyjną miasta. Tor będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Kwidzyna, jak i dla gości odwiedzających nasze miasto.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt dokumentacji projektowej i nadzoru15 000 zł
2wykonanie nawierzchni z gładkiego asfaltu lub betonu wałowanego z podbudową z kruszywa o powierzchni 1080m2 (360m x 3m)324 000 zł
3wykonanie nawierzchni z gładkiego asfaltu lub betonu wałowanego bez podbudowy (w miejscu byłego mini-skate-parku) o powierzchni 270 m2 (30m x 9m)40 000 zł
4zakup i montaż 6 szt. ławek6 000 zł
5zakup i montaż 4 szt. koszt na śmieci4 000 zł
6zakup i montaż 25 szt. odblasków drogowych tzw. kocich oczek w kolorze czerwonym975 zł
7zakup i montaż 25 szt. odblasków drogowych tzw. kocich oczek w kolorze białym975 zł
Łącznie: 390 950 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach