Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Budowa drogi wraz chodnikiem oraz miejscami postojowymi przy ul. Pogodnej


Lokalizacja

ul. Pogodna od skrzyżowania z ul. Malborską, właścicielem drogi jest Miasto Kwidzyn

Opis projektu

Projekt polega na budowie drogi asfaltowej wraz chodnikiem oraz 15 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych przy ul. Pogodnej od skrzyżowania z ul. Malborską. Droga asfaltowa o długości 150mb i szerokości 5,5m, chodnik z krawężnikami szerokości 1,5m oraz 150mb długości, 15 miejsc postojowych dla aut osobowych przy przedszkolach "Gama" i "Kolorowym". Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów osobowych oraz pieszych korzystających z usług przedszkola Gama i Kolorowego jak również mieszkańców ul. Pogodnej. Przejście grupy( kolumny dzieci) jest utrudnione i mniej bezpieczne bez wytyczonej ścieżki ( chodnika) dla pieszych dodatkowo podczas deszczowej pogody, ulica Pogodna jest błotnista, co utrudnia przejście dzieciom oraz poruszanie się pojazdami mechanicznymi,  a podczas suszy kurzy się i pyli powodując trudności w oddychaniu małym dzieciom jak również podrażnia ich oczy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa drogi osiedlowej 150mb247 500 zł
2Budowa chodnika 1,5m szerokości i 150mb67 500 zł
3Budowa 15 miejsc postojowych67 500 zł
4Malowanie pasów przejścia dla pieszych825 zł
5Projekt budowlany19 166 zł
6Znak drogowy - przejście dla pieszych 2 sztuki oraz uwaga dzieci 2 sztuki2 200 zł
Łącznie: 404 691 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Kalkulacja kosztów projektu jest mocno niedoszacowana.
Przyjęta kalkulacja nie uwzględnia wszystkich kosztów związanych z budową
drogi, w tym przede wszystkim kosztów budowy sieci kanalizacji deszczowej,
oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.
Ewentualna inwestycja winna obejmować cały teren
przewidziany pod drogę 11.KDD od skrzyżowania z drogą 01.KDL (ul. Malborską) do
skrzyżowania z drogą 7.KDL (planowaną) i obejmować skrzyżowanie z drogą 12.KDD
(planowaną) i ciągiem pieszo-jezdnym 30 KDX (planowanym), tak aby stanowić
funkcjonalną całość.
Szacunkowa kalkulacja kosztów zdecydowanie przekracza kwotę
ok. 1 mln zł, zatem jest zdecydowanie wyższa aniżeli maksymalna kwota
przeznaczona na realizację projektu, t.j. 450.000 zł.
Projekt niedopuszczony do głosowania na podstawie § 1
ust. 8 Regulaminu KBO.