Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Woda "Kwidzynianka"


Lokalizacja

Lokalizacja Kwidzyn: ul.Sokola (dz. nr 226/6 obr 03), ul.Hallera (dz.nr 423/5 obr 10), ul.Warszawska za Urzędem Miejskim (dz. nr 470 obr 05). Wszystkie 3 działki są własnością Miasta Kwidzyna.

Skrócony opis

Woda jest niezbędna do życia. Każdy organizm żywy zawiera w sobie wodę i każdy potrzebuje jej do życia. Dzięki temu, iż na terenie Miasta Kwidzyna posadowione zostaną 3 urządzenia tzw. zdroje wody będzie ona dostępna dla wszystkich. Woda "Kwidzynianka" będzie służyła naszym mieszkańcom podczas spacerów, uprawiania sportu czy w upale.

Opis projektu

Woda jest niezbędna do życia. Każdy organizm żywy zawiera w sobie wodę i każdy potrzebuje jej do życia. Dzięki temu, iż na terenie Miasta Kwidzyna posadowione zostaną 3 urządzenia tzw. zdroje wody będzie ona dostępna dla wszystkich. Z dostępu korzystać będzie mógł każdy dorosły, dzieci, osoby niepełnosprawne a nawet zwierzęta. Woda "Kwidzynianka" będzie służyła naszym mieszkańcom podczas spacerów, uprawiania sportu czy w upale. Stacja wody kranowej jest przewidziana do zastosowań zewnętrznych ze źródełkiem, nalewakiem do butelek oraz poidełkiem dla zwierząt. Dzięki misie bocznej urządzenie spełnia wymagania dla osób niepełnosprawnych. Przeznaczona jest ona do zastosowań zewnętrznych, takich jak: parki, deptaki, ogrody miejskie i ścieżki rowerowe, w celu napełniania bidonów i butelek oraz zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej wszystkim spragnionym. Urządzenie jest estetyczne, praktyczne i posiada dużo walorów użytkowych, doskonale dopasowuje się do każdego otoczenia i jest idealnym uzupełnieniem małej architektury.  Dzięki realizacji projektu przyczynimy się do zmniejszenia zużycia plastiku, poprawimy estetykę miejsc wypoczynku, poszerzymy wiedzę nt. zdrowego stylu życia,  a także udostępnimy wodę dla zwierząt żyjących w parkach tj. jeże, ptaki i wiewiórki. Dodatkowym walorem będzie promocja miasta Kwidzyna, jako miasta ekologicznego, dbającego o zmniejszenie ilości plastikowych butelek  oraz pozytywnie nastawionego na podnoszenie komfortu życia każdego mieszkańca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja+doprowadzenie wody do 3 miejsc12 000 zł
2Płyty fundamentowe1 400 zł
3Zawór odcinający wodę 1 500 zł
4Systemy HFS (opłukiwanie zdrojów) wmontowane na stałe4 600 zł
5Montaż3 000 zł
6Zdroje (3szt.)90 000 zł
Łącznie: 112 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Zużycie wody 3,36 zł/m3 i 2 razy w roku konserwacja (okres przed i po zimie).

Postęp realizacji

Po uzgodnieniu z autorem projektu ustawiono zdroje w 2 lokalizacjach: okolice kwidzyńskiej Katedry oraz przy placu zabaw na ul. Sokolej.