Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Rewitalizacja skwerku przy ul. Sokolej. Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz stworzenie strefy wypoczynku.


Lokalizacja

Części działek 226/6, 110/2  i 227/2 obręb 0003 na skrzyżowaniu ulic Sokolej oraz Chrobrego w Kwidzynie.
Załącznik nr 2 zawiera fragment mapy wraz z koncepcją.

Opis projektu

Obecnie na Osiedlu Piastowskim nie istnieje teren atrakcyjny wypoczynkowo dla mieszkańców. Mimo, że jest tu kilka placów zabaw są one jedynie atrakcją dla dzieci, a nie miejscem wypoczynku dla dorosłych. Ponadto, większość tych placów jest bardzo uboga w zieleń, oraz naturalnie zacienione obszary. Rewitalizacja skwerku przy ul. Sokolej ma być odpowiedzią na te braki. Projekt ma na celu przygotowanie strefy wypoczynku dla dorosłych oraz uatrakcyjnienie samego placu zabaw, który już w tym miejscu istnieje. Nasadzenie dużej ilości zieleni poprawi komfort korzystania z tego miejsca, sprawi, że mieszkańcy miasta zyskają kolejny, a mieszkańcy osiedla pierwszy skwerek wypoczynkowy, na którym będzie można odpocząć w cieniu drzew. Projekt zakłada wykorzystanie istniejących urządzeń placu zabaw, ławek oraz śmietników ponieważ są one w bardzo dobrym stanie. Głównymi założeniami projektu są:
- wymiana nawierzchni placu zabaw z piasku na nawierzchnię z poliuretanu oraz wzbogacenie jej o kule i półkule z tego tworzywa, ustawienie istniejących urządzeń placu zabaw,
- budowa ławek schodkowych zakończonych donicami na roślinność niską oraz z dwoma miejscami na drzewa wysokie po dwóch stronach placu zabaw, które będą stanowiły naturalne ogrodzenie placu oraz dodatkową przestrzeń wypoczynku,
- wykonanie parkingu dla rowerów z 4 stojakami, nawierzchnią z kostki betonowej oraz ze stacją naprawy rowerów,
- wykonanie dojść i przestrzeni z kostki  betonowej, ustawienie istniejących ławek i śmietników,
- nasadzenie zieleni wysokiej, średniej i niskiej, założenie trawników
- ustawienie stołów z siedziskami,
- wykonanie oświetlenia.
Projekt koncepcyjny skwerku wraz ze zdjęciami poglądowymi zawiera załącznik nr 2 - Koncepcja skwerku przy ul. Sokolej, wykaz prac, które zakłada projekt zawiera załącznik nr 3 -  Budżet

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu na placu zabaw138 900 zł
2Wykonanie nawierzchni ścieżek i parkingu dla rowerów (kostka betonowa)46 400 zł
3Kupno i montaż stojaków na rowery 1 200 zł
4Kupno i montaż stołów z siedziskami10 000 zł
5Zakup i montaż gumowych kul i półkul na placu zabaw15 700 zł
6Ławka schodkowa z donicą na roślinność120 000 zł
7Zakup i nasadzenie drzew (wysokich) np.. Klon5 400 zł
8Kupno i montaż stacji naprawy rowerów5 000 zł
9Zakup i nasadzeni drzwe (niskich) np.. Głów dwuszyjkowy500 zł
10Zakup i nasadzenie krzewów np.. Ligustr pospolity800 zł
11Zakup i nasadzenie roślinności niskiej np.. Lawenda, trawy ozdobne12 000 zł
12Założenie trawników 15 600 zł
13Oświetlenie skwerku 60 000 zł
14Dokumentacja projektowa10 000 zł
15Nadzór inwestorski6 472,50 zł
16Roczna pielęgnacja zieleni + inne korzty eksploatacyjne1 000 zł
Łącznie: 448 972,50 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1000