Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Zdroje wody pitnej


Lokalizacja

Zdroje będą postawione w otwartej przestrzeni miejskiej:
- w okolicach deptaku przy ul. Piłsudskiego (teren miast Kwidzyna)
- przy Bibliotece w dawnym budynku dworca PKP (teren miasta Kwidzyna)

Opis projektu

Nie daj się nabić w butelkę! Nabierz wodę z sieci miejskiej, będąc na spacerze, zamiast kupować wodę w plastiku.

- - - - - - - - - -

Dostęp do wody i sanitariatów został określony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2010 roku jako prawo każdego człowieka. [The human right to water and sanitation, www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml, dostęp 16.09.2022]

- - - - - - - - - -

Zdroje wody pitnej w Kwidzynie będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Kwidzyna. Punkty czerpania wody zwracają uwagę na lokalną sieć wodociągów miejskich jako na dobre źródło wody pitnej oraz atrkcyjną alternatywę dla sklepowej wody butelkowanej.

- - - - - - - - - -

Dwa zdroje będą postawione w przestrzeni miejskiej: w okolicach deptaku przy ul. Piłsudskiego, gdzie Kwidzyniacy chodzą na spacery oraz przy Bibliotece w dawnym budynku dworca PKP, gdzie przychodzą czytelnicy, przechodnie korzystający z kładki ponad torami oraz podróżni PKP i PKS.  

- - - - - - - - - -

Zdroje będą podłączone do sieci miejskiej. Każdy będzie miał wbudowany system samooczyszczania, dzięki któremu przewody będą zawsze czyste, a woda nie „zastoi się” w rurach. Dodatkowo zdroje zostaną wyposażone w filtry węglowe, jeśli technologicznie i logistycznie będzie możliwe utrzymanie takich filtrów w nadchodzących latach, które to filtry zagwarantują najwyższą możliwą jakość wody w Kwidzynie.
Zdroje spełniają wymagania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Są również wyposażone w misę boczną, z której wodę pić mogą psy.
Zdrój jest odporny na akty wandalizmu (VR) i intensywną eksploatację. Samopowrotny przycisk uruchamiający, umieszczony w widocznym miejscu, jest odporny na intensywne użytkowanie i nie wymaga chwytania lub przekręcania. Drzwiczki serwisowe wykonane są z grubej blachy stalowej, mocowane na śruby o konstrukcji uniemożliwiającej otwarcie przez osoby niepowołane.

- - - - - - - - - -

Do zamontowania zdrojów potrzebne będzie przyłącze wody oraz odpływ z wodociągów miejskich, instalacja samego zdroju (montaż zdroju, systemu samoczyszczącego i wymiennego filtra węglowego), odsłonięcie bruku na czas montażu i położenie bruku po instalacji. Do utrzymania zdroju potrzebna będzie minimalna konserwacja przed i po zimie, a dla opcji z filtrem węgowym potrzebne będą okresowe wymiany filtrów.

- - - - - - - - - -

Ogólnodostępne zdroje promują również ekologiczne nawyki wśród mieszkańców Kwidzyna, ponieważ każda napełniona wodą butelka to:
- mniej jednorazowego plastiku
- zaoszczędzone pieniądze (woda w butelce kosztuje około 3 złotych za 1,5 litra, natomiast 1,5 litra wody kranowej nieopakowanej to kilkanaście groszy)
- zaoszczędzone zasoby (woda z lokalnego ujęcia wody zamiast butelkowana woda, którą trzeba opakować, transportować, promować w reklamach)

- - - - - - - - - -

Nie daj się nabić w butelkę! Napełnij swoją wielorazową butelkę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
12 zdroje wody pitnej przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich, z boczną misą dla psów45 200 zł
22 x montaż zdroju4 000 zł
32 x zimowy pokrowiec na zdrój1 750 zł
42 x system opłukiwania zdrojów HFS3 000 zł
54 filtry węglowe na pierwszy rok użytkowania2 200 zł
6Przyłącze wodociągowe i kanalizacja3 500 zł
7Zdjęcie bruku przed montażem i położenie bruku po montażu przy obydwu zdrojach5 000 zł
8Dokumentacja projektowa5 000 zł
9Roczny koszt zużycia wody (przy założeniu, że każdy mieszkaniec Kwidzyna pobierze 1 litr)300 zł
Łącznie: 69 950 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Wymiana filtrów węglowych - ok. 2200 zł rocznie
(ok. 550 zł za filtr, przy założeniu 2 zdroje x 2 filtry na rok = 4 filtry rocznie)

Koszt konserwacji - ok. 1000 zł rocznie
(opłata konserwatora - ok. 5 dni roboczych na rok, ok. 1000 zł rocznie)