Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Toruńskiej


Lokalizacja

Zagospodarowanie terenu od skrzyżowania ścieżki rowerowej z ulicą Grudziądzką do ulicy Toruńskiej ( dz. nr 166/5, 166/6, 168/6 obr. 11)

Opis projektu

Projekt dotyczy kompleksowego zagospodarowania terenu wzdłuż ścieżki rowerowej.          
W ramach zagospodarowania przewiduje się:
- przebudowę drogi wewnętrznej (nowy zjazd do ulicy, wymiana nawierzchni),
- budowę dodatkowych miejsc postojowych,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku Toruńska 19,
- zagospodarowanie terenu przy budynku Grudziądzka 52,
- uporządkowanie zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej,
- wprowadzenie dodatkowej zieleni z miejscem do odpoczynku dla rowerzystów,
Projekt ten wpłynie na:
- poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przebudowa zjazdu),
- ograniczenie hałasu  poprzez wymianę nawierzchni,
- zwiększenie ilości miejsc postojowych,
- zwiększenie estetyki i atrakcyjności terenu
- uporządkowanie terenu wokół przyległych nieruchomości

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowlany20 000 zł
2Roboty budowlane425 000 zł
3Nadzór inwestorski4 250 zł
Łącznie: 449 250 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1000