Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Przebudowa ulicy Czerwonego Kapturka


Lokalizacja

Przebudowa ulicy Czerwonego Kapturka od skrzyżowania z ulicą Bolka i Lolka do skrzyżowania z ulicą Owczą (dz. nr 358/1 obr. 3)

Opis projektu

Projekt dotyczy kompleksowej przebudowy ulicy, która polegać będzie na poszerzeniu  jezdni, wymianie nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, krawężników i obrzeży. Poszerzenie jezdni i wymiana nawierzchni jezdni zwiększy komfort poruszania się a przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wymiana nawierzchni chodników zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Całość przebudowy wpłynie na estetykę tej ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowlany15 000 zł
2Roboty budowlane430 500 zł
3Nadzór inwestorski4 400 zł
Łącznie: 449 900 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach