Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Remont chodnika przy ulicy Słowackiego


Lokalizacja

Remont chodnika po stronie lewej od skrzyżowania z ulicą Krasickiego do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego (dz. nr 41/2 obr. 9)

Opis projektu

Projekt dotyczy wymiany starej, nierównej i zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35 zm na kostkę betonową typu "polbruk". Wymiana nawierzchni zwiększy bezpieczeństwo pieszych poruszających się w tej części miasta. Zwiększą się też walory estetyczne tej części miasta.

Projekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta, najbardziej skorzystają mieszkańcy, którzy zamieszkują w bezpośrednim sąsiedztwie tego chodnika oraz poruszający się do pracy i szkół w zachodniej części miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja techniczna5 000 zł
2Roboty drogowe122 100 zł
3Nadzór (około 3% wartości)3 663 zł
Łącznie: 130 763 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

sprzątanie 500 zł brutto