projekt nr 6

6. Akademia człowieka myślącego


Opis projektu

Projekt dotyczył zorganizowania 6 spotkań z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego.

Zweryfikowany pozytywnie