projekt nr 2

2. Automaty z torebkami odchodowymi dla psów


Opis projektu

Projekt zakładał ustawienie dystrybutorów z torebkami przy głównych ulicach miasta Kwidzyna.

Zweryfikowany pozytywnie