projekt nr 26

26. Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana


Opis projektu

Projekt polegał na wymianie nawierzchni asfaltowej, budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz montaż małej architektury.

Zweryfikowany pozytywnie