projekt nr 24

24. Remont zaułka u.Kasprowicza


Opis projektu

Celem projektu było przywrócenie ulicy właściwego stanu technicznego oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.

Opis realizacji

projekt został przeniesiony do realizacji w kolejnym roku z uwagi na prowadzone w tym miejscu prace PEC Kwidzyn

Postęp realizacji

projekt został przeniesiony do realizacji w kolejnym roku z uwagi na prowadzone w tym miejscu prace PEC Kwidzyn

Zweryfikowany pozytywnie