projekt nr 14

14. Rozbudowa i zadaszenie sceny oraz montaż ławek dla widzów na Placu Jana Pawła II


Opis projektu

Projekt ma na celu powiększenie sceny, wykonanie zadaszenia sceny oraz zamontowanie ławek dla widzów.

Zweryfikowany pozytywnie