Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i profilaktyki przeciwpożarowej dla mieszkańców Kwidzyna prowadzone przez OSP Kwidzyn


Lokalizacja

Realizacja szkoleń odbędzie się na terenie obiektów szkolnych miasta Kwidzyna lub innych obiektach wskazanych przez Miasto Kwidzyn. Przy sprzyjającej pogodzie również na zewnątrz budynków. Dodatkowy blok szkoleniowy z pokazami praktycznymi odbędzie się na stanowisku plenerowym podczas Dni Kwidzyna i innych imprezach plenerowych wskazanych przez Miasto Kwidzyn.

Skrócony opis

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu 10 szkoleń dla mieszkańców Kwidzyna. Szkolenia mają na celu podniesienie bezpieczeństwa, świadomości mieszkańców na temat działania w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochrony i profilaktyki przeciwpożarowej.

Opis projektu

Cykl 10 szkoleń dla mieszkańców Kwidzyna. Szkolenia mają na celu podniesienie bezpieczeństwa, świadomości mieszkańców na temat działania w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochrony i profilaktyki przeciwpożarowej.
Szkolenia w pełni wspierają realizację zadań własnych gminy wynikających z Art. 7 pkt. 5 i pkt. 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W ramach szkolenia mieszkańcy zapoznają się w formie teoretycznej i praktycznej z następującymi zagadnieniami:
1. BEZPIECZEŃSTWO - moduł mający na celu przedstawienie możliwych zagrożeń dla ratownika, poszkodowanego i osób z otoczenia oraz nauki jak im przeciwdziałać.
2. WEZWANIE POMOCY - część obrazująca zasady działania, „łańcucha ratunkowego”, miejsca w których można uzyskać pomoc i sposoby wzywania pomocy.
3. POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY - nauka postępowania w sytuacji z poszkodowanym nieprzytomnym, poparta ćwiczeniami.
4. NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - nauka postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia; algorytmu ABC dla dorosłych i dzieci, poparta ćwiczeniami.
5. AED - część przygotowująca do użycia automatycznego defibrylatora. Nauka o budowie, zasadach działania, dostępności. Poparta ćwiczeniami praktycznymi przy użyciu treningowego AED.
6. ZADŁAWIENIA - nauka postępowania w przypadku zadławienia, nauka rękoczynu Heimlicha.
7. RANY, TAMOWANIE KRWOTOKÓW - praktyczna nauka postępowania podczas tamowania krwotoków, nauka wykorzystania odpowiedniego opatrunków przy różnych rodzajach zranień.
8. URAZY - omówienie najczęstszych urazów ciała i nauka ich zaopatrywania.
9. URAZY ŚRODOWISKOWE - omówienie podtopień, porażeń.
10. NAGŁE ZACHOROWANIA i STANY ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU - nauka rozpoznania i postępowania w przypadkach takich jak: omdlenia, choroba wieńcowa, udary, alergie
11. ZASADY PROFILAKTYKI PRZECIWPOŻAROWEJ - omówienie zasad postępowania w celu zapobiegania pożarom, prezentacja środków, czujników i sygnalizatorów przeciwpożarowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Kwidzynie zapewni kadrę szkoleniową. Niezbędne wyposażenie szkoleniowe według poniższej specyfikacji zostanie zakupione w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Realizacja szkoleń korzystnie wpłynie na poziom wyszkolenia i świadomości mieszkańców Kwidzyna w zakresie reagowania na występujące w otoczeniu zagrożenia. Pozwoli to na zmniejszenie skutków występujących zdarzeń, przez co podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Program szkoleń ma dotrzeć do ok. 300-400 mieszkańców z różnych grup wiekowych. Sprzęt treningowy pozostanie w użyczeniu w OSP Kwidzyn i będzie wykorzystywany do dalszych akcji szkoleniowych dla mieszkańców Kwidzyna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Fantom Laerdal Little Anne QCPR - 5 szt.6 000 zł
2Fantom Laerdal Junior QCPR - 5 szt.6 500 zł
3Fantom Baby Anne - 2 szt.1 200 zł
4Defibrylator z funkcją treningową Philips FRx - 1 szt.5 500 zł
5Namiot plenerowy 3x3m - 3 szt.4 500 zł
6Elektrody do zestawu szkoleniowego FRx - 4 szt.700 zł
7Defibrylator szkoleniowy Philips HS1 - 2 szt.3 200 zł
8Elektrody do zestawu szkoleniowego HS1 - 4 szt.700 zł
9Czujnik tlenku węgla i dymu KIDDE 10SCO - 1 szt.150 zł
10Gaz testowy do czujników czadu i dymu - 2 szt.60 zł
11Koc gaśniczy - 1 szt.90 zł
12Kamizelka ACT FAST - 1 szt.700 zł
13Zestaw 4 gaśnic różnego typu700 zł
Łącznie: 30 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach