Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr -

-. Bezpieczne place zabaw. Monitoring placów zabaw w Kwidzynie.


Lokalizacja

ul. Sokola obręb 3 dz. 226/6; ul. Malborska obręb 4 dz. 116,117/1; ul. Warszawska obręb 5 dz. 467/1; ul. Warszawska obręb 3 dz. 174/9; ul. Bolka i Lolka obręb 2 dz. 200/1; ul. Graniczna obręb 5 dz. 422/8,425/2; ul. K.K. Baczyńskiego obręb 6, dz. 2/51;ul. Słowackiego obręb 8 dz. 403/15; ul. Chłodna obręb 8 dz. 358/19; ul. Tęczowa obręb 10 dz. 103/5; ul. Hallera I obręb 10 dz. 423/5; ul. Hallera II obręb 10 dz. 423/5; ul. Willowa obręb 11 dz. 90/4, 91/4; ul. Kasprowicza obręb Broniewskiego - Reymonta obręb 9 dz. nr 365/23; Kwidzyn Miłosna nr działki 7/208; ul. Koszykowa obręb 4 dz. nr 393/2; ul. Mostowa obręb 11 dz. nr 153/1; ul. sportowa obręb 14 dz. nr 53/6; ul. Spokojna obręb 14 dz. nr 196/9; ul. Wiślana (Balaton) obręb 13 dz. nr 25/5; ul. Odrowskiego obręb 11; w fazie projektu UM - obok sklepu Biedronka na ul. Korczaka.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup i montaż 28 kamer monitoringu do obserwacji placów zabaw do 28 lokalizacji na terenie miasta.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż:
1) 28 kamer monitoringu do obserwacji placów zabaw. W projekcie uwzględniłem kamery obrotowe ponieważ w dłuższej perspektywie czasu można je wykorzystać również w innych celach. Dostęp do obrotu kamery będzie posiadała tylko uprawniona osoba z pozycji administratora,
2) 2 dysków o pojemności 6 TB,
3) słupów do umieszczenia kamer,
4) radiolinii do przesyłania obrazu kamer,
5) założenie strony internetowej (która zbierze adresy IP kamer).
Wspomniany projekt zakłada, że rodzic w dowolnym momencie może wejść na stronę internetową www i w trybie online zobaczyć jak bawi się jego dziecko. Ponadto obraz z każdej z kamer byłby przechowywany na dysku przez okres około 7 - 10 dni. Dostęp do zapisu posiadałyby jedynie uprawnione do tego służby (straż miejska/policja). Jeśli w podanym czasie wspomniane organy nie wystąpią o udostępnienie nagrania - nagranie samoczynnie się skasuje (robiąc miejsce na kolejne nagrania).
Idealnie byłoby jeśli odnośnik do kamer wywodził się z domeny Kwidzyn.pl - byłby to element promocyjny miasta. Miasto Kwidzyn dba o bezpieczeństwo mieszkańców.
Realizacja wspominanego przedsięwzięcia wnosi korzyści w postaci:
1) zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób bawiących się na miejskich placach zabaw,
2) podniesienie komfortu psychicznego opiekunów wspomnianych dzieci,
3) zmniejszenie ryzyka dewastacji placów zabaw (oraz innych obiektów w zasięgu kamery).
Zniwelowanie zjawiska "wyprowadzania zwierząt" do piasku na placu zabaw.
Do niezbędnego działania projektu konieczne jest założenie strony internetowej, gdzie z pozycji smartfona lub też przeglądarki można wejść na stronę internetową i zobaczyć obraz w trybie realnym. Kwidzyńska firma SAT-System Pietras (NIP w CEIDG: 5811691986) wyliczyła koszt takiej usługi na kwotę 9000 zł brutto.
Dopuszczam jednakże rozwiązanie w postaci dokupienia przez miasto Kwidzyn za tą kwotę miejsca na serwerze i celem ograniczenia kosztów wpiąć to w domenę kwidzyn.pl/kamery (lub coś podobnego).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż kamer oraz niezbędnego oprzyrządowania439 000 zł
2stworzenie strony internetowej do podglądu obrazu w jednym miejscu9 000 zł
3zapas budżetu w razie nieprzewidzianych wydatków2 000 zł
Łącznie: 450 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

kamery posiadają 4-letnią gwarancję. koszt w następnych latach - prąd elektryczny do zasilania urządzeń.

Projekt nie uwzględnia kosztów wykonania przyłączy energetycznych do poszczególnych kamer.
Ponadto zaproponowane rozwiązanie transmisji za pomocą radiolinii wymagać będzie dodatkowych stacji przekaźnikowych (koszty nieuwzględnione w projekcie).
Zwiększenie kosztów projektu o koszty przyłączy energetycznych oraz koszty dodatkowych stacji przekaźnikowych (szacunkowo o min. 50 tys. zł - bardziej prawdopodobna kwota kilkukrotnie większa) powodują wzrost wartości projektu powyżej kwoty 450 000 zł, co jest sprzeczne z § 1 ust. 8 Regulaminu KBO).