Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr -

-. Parking dla samochodów osobowych


Lokalizacja

Lokalizacja parkingów - przy ul. Spokojnej, na wysokości domów nr 2,4,6,8,10,12. Działka nr 196/9. Własność miasta.

Skrócony opis

Projekt polega na budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Spokojnej w Kwidzynie.

Opis projektu

Ulica Spokojna znajduje się w tzw. "strefie zamieszkania", co wiąże się z koniecznością parkowania pojazdów tylko w wyznaczonych strefach parkowania. W tej części ulicy Spokojnej (na wysokości domów nr 2 do 12) w ogóle nie ma miejsc parkingowych. Myślę, że szczególnie posiadających samochody, nie trzeba przekonywać iż taka sytuacja jest po prostu uciążliwa, gdyż na co dzień wszyscy korzystamy z samochodów i często z problemem braku miejsc parkingowych się spotykamy. W pobliżu zlokalizowany jest też Żłobek Zacisze (Wiejska 2), gdzie często samochodami dowożone są dzieci, a brak miejsc parkingowych stwarza rodzicom duży problem. W miejscach zaznaczonych na dołączonej mapce należy położyć polbruk. Do wykonania tego należy zaangażować wyspecjalizowaną ekipę budowlaną. Korzyści wybudowania parkingów są , jak sądzę, oczywiste. Samochodów ciągle przybywa, wszyscy korzystamy z nich codziennie i wiemy, że brak parkingów jest istotnym problemem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt budowy parkingu25 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Grunt wskazany pod lokalizację parkingu dla samochodów osobowych jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym IP Kwidzyn Sp. z o.o., tym samym projekt nie spełnia wymogu określonego w par. 1 ust. 3. Regulaminu KBO.