Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Teatr jest dobry na wszystko - wystawienie sztuki teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej.


Lokalizacja

Wystawienie spektaklu teatralnego odbędzie się w Teatrze Miejskim w Kwidzynie - premiera październik 2020 r.

Skrócony opis

Projekt będzie polegał na wystawieniu sztuki teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej. Projekt ułatwi dostęp do dóbr kultury oraz poszerzenie oferty teatralnej i kulturalnej naszego miasta.

Opis projektu

Głównym celem projektu pn "Teatr jest dobry na wszystko" jest wystawienie przez amatorską grupę teatralną komediowego spektaklu teatralnego, a także prowadzenie działalności teatralnej, kulturalnej, medialnej, edukacyjnej, artystycznej i społecznej. Pobudzenie uczestników do twórczego działania, wyzwolenie uczucia zadowolenia i radości, rozwijanie umiejętności uzewnętrznienia swoich przeżyć i potrzeb poprzez działanie twórcze. Projekt ma ułatwić dostęp do dóbr kultury grupom z mniejszymi szansami oraz poszerzenie (tworzenie i upowszechnianie) oferty teatralnej i kulturalnej. Kreowanie zainteresowania sztuką teatralną wśród mieszkańców Kwidzyna. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na niwelowanie różnic międzypokoleniowych, aktywizację społeczną różnych grup wiekowych oraz wzmacnianie relacji międzyludzkich i zacieśnianie więzi wśród lokalnej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Warsztaty teatralne z zaproszonym instruktorem teatralnym2 500 zł
2wynajem teatru na próby generalne z udziałem akustyka, oświetleniowca2 000 zł
3wynajem teatru na 5 spektakli teatralnych10 000 zł
4dekoracja do spektaklu (zlecenie wykonania) 2 000 zł
5stroje i rekwizyty4 000 zł
6wydruk plakatów promujących spektakl1 700 zł
7wydruk zaproszeń dla gości300 zł
8wydruk biletów na spektakle600 zł
9promocja spektaklu w mediach lokalnych (ogłoszenia w prasie i telewizji kwidzyńskiej)1 000 zł
10catering dla zaproszonych gości (kawa, herbata, przekąski)500 zł
11catering dla grupy teatralnej400 zł
Łącznie: 25 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach