Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. AKTYWNE I BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH


Lokalizacja

1.ul.Braterstwa Narodów (przejście łączące skwer z kinoteatrem)
2.ul.Kopernika(na wysokości "Biedronki")
3.ul.Staszica (przy SP2)
4.ul.Łużycka (na wysokości SP5)
5.ul.Mieszka I (vis-a-vis siłowni Magnum)
6.ul.Polna (między salonem Fiata, a skrzyżowaniem z ul.Słowackiego)
7.ul.Piastowska (na wysokości posesji nr 40)
8.ul.Wiślana(na wysokości placu zabaw)
9.ul.Warszawska(vis-a-vis Urzędu Miasta)
10.ul.Korczaka(via-a-vis bloku nr 18)
11.ul.Grudziądzka(na wysokości posesji nr 17)

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację przejść dla pieszych w 7 niebezpiecznych miejscach  na terenie miasta.  Przejścia wyposażone zostaną w inteligentny system identyfikacji pieszego, a także w nowe, bardziej widoczne oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy.
CELEM programu jest poprawa bezpieczeństwa na wskazanych przejściach dla pieszych poprzez zastosowanie  systemu aktywnego przejścia dla pieszych.
FUNKCJĄ tego systemu jest informowanie kierowców o osobach znajdujących się w obszarze przejścia dla pieszych zamierzających z niego skorzystać. Dzięki zastosowaniu czujek ruchu, które uaktywniają się jedynie wówczas, gdy pieszy zbliży się do przejścia, system włącza aktywne punktowe elementy najezdniowe LED
oraz lampy ostrzegawcze umieszczone nad  pionowym znakiem D6 na fluorescencyjnym tle(przejście dla pieszych). Dzięki zsynchronizowaniu obydwu źródeł światła kierowca odbiera odpowiednio wcześniej jednorodną informację o ruchu pieszych w obszarze przejścia. W momencie, kiedy piesi opuszczą przejście, emitowane sygnały z oznakowania poziomego i pionowego gasną.
UZASADNIENIE:
Bezpieczeństwo pieszych, jako najmniej chronionych uczestników ruchu, stanowi ważne zadanie władz publicznych.Zastosowanie proponowanego rozwiązania skuteczne przyczyni się do uzyskania zamierzonych efektów w postaci redukcji prędkości oraz zachowania szczególnej ostrożności przez kierowców w obszarze przejścia, co wydatnie zredukuje liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych.
Proponowane rozwiązanie:
• Zwiększa bezpieczeństwo pieszego na przejściu dla pieszych - zsynchronizowany system pulsujących świateł poziomych (aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne ) oraz pionowych (lampa ostrzegawcza nad D6) zwiększa widoczność pieszego na przejściu.
• Zwiększa widoczność pieszego na przejściu z dużej odległości - system pulsujących świateł informuję kierowcę o aktywności pieszego na przejściu gdy ten znajduje się w odległości ok.200 m od nadjeżdżającego auta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku złej widoczności, np.podczas opadów oraz po zmierzchu. Umożliwia to kierowcy dostosowanie prędkości auta tak aby pieszy mógł bezpiecznie przez przejście.
• Zwiększa widoczność przejścia poprzez zastosowanie nowego oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy
• Poprawia reakcję kierowcy na aktywność pieszego na przejściu - system identyfikuje pieszego i aktywuje pulsujące światła w momencie gdy pieszy zbliża się do przejścia. Badania pokazują, ze kierowca szybciej reaguje na sygnały świetlne jeśli są one aktywowane ruchem pieszego, a nie świecą przez cały czas.
• Poprawia trwałość i skuteczność funkcjonowania elementów oznakowania - system zaprogramowany jest tak aby dostosować czas pulsowania świateł do czasu który potrzebny jest pieszemu na przejście przez przejście. Kierowca informowany jest o aktywności pieszego tak długo jak długo pieszy znajduje się na przejściu. System wyłącza pulsujące światła dopiero po zejściu pieszego z przejścia.
• Chroni życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego
WAŻNE!!! W pierwszej kolejności, projekt zakłada modernizację  przejść dla pieszych oznaczonych we wniosku  nr od 1 do 7 .Jednakże lista zawiera 11 proponowanych lokalizacji na terenie miasta.Możliwa jest zmiana lokalizacji na inną z powodu braku możliwości realizacji, po uprzednim ustaleniu tego z wnioskodawcą

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1MODERNIZACJA 7 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 407 000 zł
2DOKUMENTACJA PROJEKTOWA(10% WARTOŚCI INWESTYCJI)40 700 zł
Łącznie: 447 700 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1400 PLN ROCZNIE - KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WSZYSTKICH 7 PRZEJŚĆ