Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Owocowe drzewa w kwidzyńskich parkach


Lokalizacja

Wszystkie parki miejskie oraz tereny zielone należące do Miasta. Nasadzenie według woli pracowników urzędu miasta. Nasadzenia odbędą się w formule zakładania sadów społecznych i sąsiedzkich, tak jak został założony sad w parku miejskim przy ul. Warszawskiej

Opis projektu

Celem projektu jest urozmaicenie różnorodności roślinnej w parkach oraz wzbogacenie rezerwuaru przyrodniczego dla dzikich zwierząt- nietoperze, sowy, jeże, ptaki, owady itp.   Wszystkie osoby chętne będą mogły zebrać owoce i pożyć je po odpowiedniej obróbce.
Projekt zakłada zakup oraz posadzenie 100 drzewek owocowych tradycyjnych odmian we wszystkich parkach miejskich oraz innych terenach zielonych należących do miasta Kwidzyn. Posadzone zostaną drzewa owocowe tradycyjnych odmian, które były kiedyś sadzone na trenie Kwidzyna i Powiśla. Kilka lat temu przeprowadzona została inwentaryzacja starych drzew owocowych na terenie miasta. Opisanych zostało kilkadziesiąt cennych odmian. Kilka z nich zasiliło kolekcje Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, w tym ciekawa dla Kwidzyna i Powiśla odmiana jabłoni Złotka Kwidzyńska.
Sadzenie drzew owocowych w parkach miejskich będzie powrotem do lokalnej tradycji i historii miejskiego sadownictwa.
Drzewa owocowe wzbogacą miejski krajobraz parków i zieleńców oraz podniosą wartość przyrodniczą Kwidzyna.

W cenie podane firma dystrybuująca wliczyła zarówno zakup drzewek, zasadzenie oraz pielęgnację drzew przez okres 24 miesięcy od nasadzenia.
1. Parametry drzewa
- materiał nasadzeniowy CAC
- podkładka:
jabłonie: podkładka generatywna siewka antonówki lub podkładka wegetatywna M 26, P 14, M7, MM 106
grusze: grusza kaukaska
wiśnie: antypka
czereśnie: czereśnia ptasia
śliwy: ałycza
- paszport
- materiał pochodzenia z zarejestrowanej szkółki drzew owocowych
- wysokość drzewa- 150 – 250 cm
- wiek drzewa- 2 – 3 lata
- drzewo z koronką min 3-4 gałęzie
- bryła korzeniowa- system ukorzenienia rozwinięty korzenie główne i włośnikowe
- drzewo wolne od uszkodzeń mechanicznych- typu uszkodzenia kory, lub konarów, przemrożenia
- drzewa zasilone nawozami mineralnymi, bio emami i mikoryzą
Zabiegi agrotechniczne przed posadzeniem oraz podczas prac pielęgnacyjnych:
- przygotowanie punktowe gleby pod posadzenie
- posadzenie drzew
- słupkowanie
- osłonięcie przed uszkodzeniami mechanicznymi
- spulchnianie gleby i koszenie wokół drzew – średnica min 60- 100 cm
- nawadnianie po posadzeniu oraz podczas okresu pielęgnacji, w zależności od zapotrzebowania
- nawożenie-mineralne, naturalne i bio emy
- ochrona biologiczna lub chemiczna przed podstawowymi chorobami- np. mączniak,
- podsypki punktowe i wymiana ziemi
- oznaczenie drzew tabliczkami edukacyjnymi- nazwa, info o odmianie, lub tablica edukacyjna nt drzew ich znaczenia, wartości itp.

3. Gatunki i odmiany drzew
Gatunki i odmiany powinny być spójne z gatunkami i odmianami chronionymi w ramach programów rolnośrodowiskowych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa lub być rekomendowane przez jednostki badawcze w zakresie ochrony historycznych odmian drzew owocowych np. Polska Akademię Nauk- Ogród Botaniczny w Powsinie, kolekcja historycznych odmian lub gatunki i odmiany powinny być spójne z badanami inwentaryzacyjnymi prowadzonymi w ramach programów ochrony bioróżnorodności biologicznej na terenie woj. pomorskiego.
Usługa obejmuje : materiał nasadzeniowy, materiały techniczne, nawozy, środki eksploatacyjne, prace pielęgnacyjne przez okres 24 miesiące, transport itp.

Kosztorys został skonsultowany z P. Dominikiem Sudoł (Sudoł Cooperation, gospodarstwo ekologiczne Nubes)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup drzewek+ obsługa i pielęgnacja przez 24 miesiące35 000 zł
2poduszka finansowa na wypadek wzrostu cen5 000 zł
3Warsztat dla mieszkańców z nasadzania i pielęgnacji drzew owocowych 2 000 zł
4Tabliczki informacyjne o odmianach i gatunkach drzew3 000 zł
Łącznie: 45 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Utrzymanie drzew- nawożenie, cięcia pielęgnacyjne, wymiany siatek ochronnych i słupków stabilizujących, nawożenie, grabienie liści, zbiór owoców itp.: ok. 200 zł rocznie/drzewo.

Projekt wymaga corocznych, stosunkowo wysokich w odniesieniu do kosztów projektu, nakładów na jego utrzymanie. Realizacja projektu zakłada jego dalsze finansowanie w kolejnych latach (niespełniony warunek określony w § 1 ust. 4 i 5 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu KBO).