Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Sokolej w Kwidzynie


Lokalizacja

Teren istniejącego placu zabaw, dz. Nr 226/6 obręb 03 stanowiąca własność Miasta Kwidzyn

Opis projektu

Obecnie plac zabaw posiada nawierzchnię z piasku o powierzchni 400m2, w której często znajdują się śmieci, jak również odchody zwierząt. Projekt dotyczy wymiany nawierzchni placu zabaw z piaskowej na nawierzchnię bezpieczną gumową, która jest przyjazna dla korzystających z placu dzieci. Nawierzchnia jest miękka i sprężysta, która podczas ewentualnego upadku dziecka nie spowoduje dużego urazu ciała. Ponadto  z  nawierzchni gumowej łatwo jest usunąć śmieci oraz inne zanieczyszczenia.Plac zabaw zlokalizowany jest na dużym osiedlu mieszkaniowym Piastowska, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród matek mających małe dzieci oraz wśród większych dzieci mieszkających na tym osiedlu. Ponadto postawiony w roku 2022 zdrój uliczny wody pitnej bezpośrednio przy placu zachęca korzystające osoby z placu zabaw na dłuższe zabawy, bez potrzeby przerywania ich na pójście do domu, aby się napić.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowlany5 000 zł
2Roboty nawierzchniowe350 000 zł
3Nadzór inwestorski5 000 zł
Łącznie: 360 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach