1 "Psi Raj" Kwidzyn – park z przeszkodami dla psów

Koszt po weryfikacji: 12 355 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polegał na budowie parku dla psów przy stadionie miejskim. Plac wyposażony został w przeszkody, tunele, poprzeczki (...)

2 Automaty z torebkami odchodowymi dla psów

Koszt po weryfikacji: 5 690 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakładał ustawienie dystrybutorów z torebkami przy głównych ulicach miasta Kwidzyna.

4 Miejski regał książkowy

Koszt po weryfikacji: 1 900 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Miejski regał książkowy to inicjatywa, która miała na celu zachęcenie mieszkańców miasta do czytania książek. Regał znajduje się w pobliżu kinoteatru.

4 Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn. PARK REKREACJI BALATON

Koszt po weryfikacji: 307 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt miał na celu budowę infrastruktury sportowo-edukacyjno-rekreacyjnej nad akwenem wodnym przy ul.Wiślanej.

5 Plac zabaw - „Pajęczyna”

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polegał na montażu urządzenia na placu zabaw o konstrukcji przypominającej pajęczą sieć.

6 Akademia człowieka myślącego

Koszt po weryfikacji: 19 350 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczył zorganizowania 6 spotkań z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego.

7 Dzień dziecka dla dzieci z miasta i okolic Kwidzyna

Koszt po weryfikacji: 8 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Dzień dziecka dla dzieci z miasta i okolic Kwidzyna zorganizowany był przez Klub „Rodło Kwidzyn”. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców miasta a w szczególności do najmłodszych sympatyków sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

8 Modernizacja deptaka przy ul. Spółdzielczej

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Modernizacja deptaka przy ul. Spółdzielczej polegał na wymianie asfaltowej nawierzchni na kostkę betonową, wykonaniu oświetlenia i małej architektury.

8 Budowa ul.Sosnowej

Koszt po weryfikacji: 253 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakładał utwardzenie terenu i zapewnienie dostępności do posesji mieszkańców ul.Sosnowej .

9 Sms Kwidzyn

Koszt po weryfikacji: 16 300 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakładał stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców Kwidzyna o wydarzeniach w formie sms-ów.

10 Biegnij z naturą – oznakowanie i uregulowanie tras biegowych 1km, 4,5km, 7,5km

Koszt po weryfikacji: 13 750 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polegał na oznakowaniu tras biegowych w ramach wytyczonych ciągów pieszych w lesie oraz umieszczeniu na nich elementów poprawiających funkcjonalność tras.

10 Podniesienie standardów bezpieczeństwa strzelnicy miejskiej

Koszt po weryfikacji: 146 911,20 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczył podniesienia bezpieczeństwa dla osób korzystających ze strzelnicy miejskiej poprzez ogrodzenie terenu strzelnicy zamontowania przechwytywaczy.

11 Szkolenie proobronne dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Koszt po weryfikacji: 18 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakładał upowszechnienie wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa, upowszechnienia kultury fizycznej, rozbudzenie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

12 Impuls ratujący życie dla mieszkańców Kwidzyna – zakup 4 defibrylatorów

Koszt po weryfikacji: 19 958,94 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu był zakup 4 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, które zlokalizowano w Straży Miejskiej w Kwidzynie, na Pływalni przy ul.Słowackiego, w Kompleksie Sportowo - Widowiskowym przy ul.Wiejskiej oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

×