Wybrany do realizacji

1 Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie

Koszt po weryfikacji: 190 000 zł

Projekt polegał na wyrównaniu linii brzegowej, pogłębieniu stawu, wykonaniu chodników i wyposażeniu w elementy małej architektury.

Wybrany do realizacji

5 Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym

Koszt po weryfikacji: 43 911 zł

Celem projektu było utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym od ul.Bolka i Lolka.

Wybrany do realizacji

13 Zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta

Koszt po weryfikacji: 17 500 zł

Celem projektu był zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta.

Wybrany do realizacji

18 Budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego

Koszt po weryfikacji: 205 656 zł

Celem projektu była budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego przy ul.Wiejskiej.

Wybrany do realizacji

20 Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn

Koszt po weryfikacji: 75 600 zł

Projekt zakładał zakup pojazdu ratowniczego typu quad ratowniczy wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn.

Wybrany do realizacji

25 Samoobsługowy serwis rowerowy

Koszt po weryfikacji: 21 140 zł

Celem projektu była instalacja samoobsługowego serwisu rowerowego w kilku lokalizacjach miasta Kwidzyna.

Wybrany do realizacji

26 Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana

Koszt po weryfikacji: 446 000 zł

Projekt polegał na wymianie nawierzchni asfaltowej, budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz montaż małej architektury.

Zgłoś projekt

Zarejestruj się aby dodać Twoją propozycję projektu.