projekt nr 5

5. Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym


Opis projektu

Celem projektu było utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym od ul.Bolka i Lolka.

Zweryfikowany pozytywnie