Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Kwidzyńska Akademia Kolarska


Lokalizacja

Projekt nie będzie miał jednej lokalizacji. Treningi będą realizowane na terenie Kwidzyna i w okolicach- ścieżki rowerowe np. ścieżka do Korzeniewa, ścieżka do Prabut,  kwidzyński park rowerowy- ARENA XC, okoliczne lasy np. Las Miłosna, Piekarniak, Brachlewo, Ryjewo.  Działania są tak planowane że na etapie składania projektu nie ma potrzeby uzyskiwania formalnych zgód i pozwoleń właścicieli lub administratorów terenów. Działania przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującym Polskim prawem i wewnętrznymi przepisami, regulaminami właścicieli lub administratorami  terenów, z których planujemy korzystać. Szkolenia i warsztaty odbędą się w siedzibie serwisu rowerowego ROWERY KWIDZYN, który udostępni bezpłatnie lokal do przeprowadzenia spotkań. Zawody w porozumieniu z KCSIR i Nadleśnictwem Kwidzyn odbędą się na terenie lasów w okolicy Kwidzyna.

Opis projektu

Kwidzyńska Akademia Kolarska to projekt, dzięki któremu będziemy rozwijać pasję kolarstwa górskiego i przełajowego wśród dzieci i młodzieży w Kwidzynie. Jako  doświadczony serwisant rowerowy i kolarz górski z wieloma sukcesami, widzę coraz większe zainteresowanie kolarstwem w Kwidzynie wśród  dzieciaków i młodzieży. Wielu chce trenować kolarstwo i pomagać w serwisowaniu rowerów. Wielu to m.in. uczestnicy programu Rowerowy Kwidzyn, dzieciaki które startują np. w cyklu zawodów Milko Mazury MTB czy rozpoczynają treningi na kwidzyńskim parku rowerowym- ARENA XC. Niektórzy odnoszą już sukcesy, inni dopiero zarażają się kolarskim bakcylem. Kolarstwo to świetny sport, ale nie wszystkie dzieci stać na trenerów, opłaty na zawody czy zakup nowoczesnych rowerów i osprzętu. Wielu naszych klientów to zdolna i utalentowana młodzież. Również dzieci z domów dziecka, czy rodzin zastępczych garną się do kolarstwa, jednak nie wszystkich stać na ten sport. Dlatego chcemy pomóc dzieciakom w rozwoju ich pasji i zainteresowań kolarskich. Co chcemy zrobić dla młodych kolarzy?
1. Zorganizujemy 68 treningów dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z Kwidzyna. wg profesjonalnego programu trenerskiego.
2. Bardzo ważnym tematem dla młodych kolarzy jest pierwsza pomoc i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zorganizujemy 3 szkolenia w tym zakresie dla wszystkich chętnych  dzieci .i młodz.. z Kwidzyna
3. Sprawny i zadbany rower to podstawa uprawiania kolarstwa, dlatego chcemy nauczyć  dzieci i młodzież dbania i samodzielnego serwisowania roweru. Dla większości to bardzo trudne zadanie, a przecież rower to ich pierwszy pojazd. Podczas 4 szkoleń będziemy uczyć wszystkie chętne dzieci. i młodz. jak serwisować i dbać o swój rower przez cały sezon.
4.Sprawdzenie rozwoju sportowego u dzieci to przede wszystkim zawody. Jednak, uczestnictwo w zawodach wiąże się z coraz większymi kosztami- transport, opłaty startowe, nowoczesny sprzęt i wyposażenie, dieta itp. Zanim młodzież wybierze się na duże zawody, chcemy aby mieli szansę sprawdzenie swojego postępu sportowego lokalnie. Zorganizujmy dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży 6 rund zawodów sprawdzianowych przygotowujących ich do większych zawodów. Zakupimy 1 pomiar czasu, który wykorzystamy do zawodów. W trakcie i po zakończeniu  projektu pomiar będzie ogólnodostępny- KCSIR.
5.Kolarstwo górskie związane jest również z kolarstwem przełajowym i turystyką kolarską. Nie samymi zawodami żyje kolarz. Trzeba znać swoją piękną lokalną ojczyznę i jej atrakcje turystyczne.. Zaprosimy dz. i młodz. na 4 wyprawy kolarskie- pn. Poznajemy Kwidzyn i Pow. kwidzyński.  Projekt jest otwarty do wszystkich mieszkańców Kwidzyna, głownie dla dz. i młodz. z terenu Kwidzyna. Projekt zorganizujemy we współpracy z kwidzyńskim serwisem rowerowym, który będzie również jednym ze sponsorów oraz klientami serwisu- wolont. (10 osób dorosłych),  którzy wezmą udział. Po zakończeniu projektu pomiar czasu będzie w dyspozycji KCSiR i służył będzie do dalszego rozwoju kolarstwa wszystkich  dzieci i młodzieży w Kwidzynie. i innych dyscyplin sportowych np. bieganie, crossfit itp.  Projekt będzie trwał 1 rok budżetowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sportowy pomiar czasu na zawody i treningi - 1 komplet.20 000 zł
2Nagrody dla uczestników zawodów, treningów, wypraw. 1 przydział.4 000 zł
3Treningi kolarskie dla dzieci i młodzieży wg metodologii tzw. Rowerowych lekcji-12 miesięcy ( 68 treningów) ( ubezpieczenie, trener).5 800 zł
4Szkolenia- Bezpieczny rowerzysta na drodze (pierwsza pomoc i bezpieczeństwo na drodze) 3 szkolenia.900 zł
5Szkolenia- Serwisuj i dbaj o swój rower przez cały sezon- 4 szkolenia.1 200 zł
6Kolarskie wyprawy turystyczne- Poznajemy Kwidzyn i Powiśle- 4 wyprawy (ubezpieczenie, przewodnik, opiekun). 2 000 zł
7Zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży- MTB i przełaj- 6 rundy zawodów (ubezpieczenie, koszty organizacyjne).6 000 zł
Łącznie: 39 900 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Pomiar czasu  będzie stanowił majątek Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, serwis po stronie KCSiR.