Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Impuls ratujący życie dla mieszkańców Kwidzyna – zakup 4 defibrylatorów


Lokalizacja

Zakupione defibrylatory znajdują się w Straży Miejskiej w Kwidzynie, na Pływalni przy ul.Słowackiego, w Kompleksie Sportowo - Widowiskowym przy ul.Wiejskiej oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Skrócony opis

Celem projektu był zakup 4 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, które zlokalizowano w Straży Miejskiej w Kwidzynie, na Pływalni przy ul.Słowackiego, w Kompleksie
Sportowo - Widowiskowym przy ul.Wiejskiej oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Opis projektu

Ideą projektu był zakup 4 defibrylatorów, służących podniesieniu bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w ww. obiektach lub ich okolicy.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie