Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Bezpieczne przejście dla pieszych. Zakup tablic pomiaru prędkości i ich montaż przy przejściach dla pieszych.


Lokalizacja

Ul. Grudziądzka, Ul. Toruńska, ul. Hallera

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP3 i posadowienie ich przy 3 przejściach dla pieszych przy ul. Toruńskiej i Grudziądzkiej.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup oraz montaż 3 radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP3. Oferta w załączeniu. We wszystkich trzech zaproponowanych przez mieszkańców lokalizacjach dochodzi do częstego łamania prędkości przez kierujących pojazdami mechanicznymi, tj.:
1) ul. Grudziądzka - przejście dla pieszych przy restauracji Bistro Momento
2) ul Toruńska - przejście dla pieszych w okolicach nowopowstałych budynków mieszkalnych PSM Renawa
3) przejście dla pieszych ul. Hallera przy sklepie Delikatesy Plus.
Mieszkańcy w podanych lokalizacjach nie czują się bezpiecznie. W odpowiedzi na sugestie mieszkańców zaproponowałem wspomniany projekt. Tablice byłyby umieszczone kawałek prze wymienionymi wyżej przejściami. Umiejscowienie tablic wymienione jest w punkcie 3 projektu.
Dzięki temu kierowcy jadący autem widzieliby informacje o przekroczeniu prędkości i zwolniliby. Przełożyłoby się to na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz ich komfort psychiczny. Projekt zaproponowany przez mnie zakłada wersję najbardziej zaawansowaną. do kosztu projektu zaliczyłem również rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 3 lata.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup 3 sztuk radarowych wyświetlaczy prędkosći27 300 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

energia elektryczna niezbędna do zasilania wyświetlaczy